Album amicorum Gerard Kuipers

Album amicorum van Gerard Kuipers
Periode: Achttiende eeuw

Geschonken door

Willem Polman Kruseman

Specificaties

Gerelateerd

Album amicorum van Joan de Stoppelaar

Album amicorum van Huybregt de Haze Bomme

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #