Architectura of bouw-konst

Architectura of bouw-konst, behelzende een korte beschryvinghe, over de voornaamste grondbeginzelen der teeken-konst, van de civile (of burgerlyke) bouwkonst, zoo als dezelve alhier, gemeenlyk in order geleerd wordt: ten dienste van timmerlieden, metzelaars, steenhouders, &c. en andere liefhebbers, die zig in dezelve, begeeren te oeffenen / [door Adrianus Erzey
Periode: Achttiende eeuw

Specificaties

Gerelateerd

d'Algemeene bouwkunde, volgens d'antyke en hedendaagse manier, door een beknopte inleiding afgeschetst, en van veel onvoegsame verbasteringen ontswagteld / door W. Goeree