Baksteen

Periode: Twintigste eeuw

Geschonken door

Nicolaas Schoolmeester

Specificaties