Denarius Commodus RIC 251

Denarius Commodus (177-192) RIC 251
Periode: Tweede eeuw

Geschonken door

Cornelis Johannes Serlé

Specificaties