Denarius Trajanus RIC 187

Denarius Trajanus (98-117) RIC 187
Periode: Tweede eeuw

Geschonken door

Cornelis Johannes Serlé

Specificaties

Gerelateerd

Munten gevonden op het strand van Domburg