Gedenkbord Van Delen

Gedenkbord opgericht door Dirck van Delen voor zijn echtgenotes
Periode: Achttiende eeuw

Specificaties

 • Inventarisnummer
  ZI-II-0053
 • Object omschrijving
  Tekening
 • Verwervingsjaar
  1863
 • Verwervingswijze
  Aankoop
 • Vervaardiger
 • Informatie

  Het gedenkbord werd geplaatst in de Ned. Herv. kerk te Arnemuiden. Opschrift: Dirck van Delen heeft dit opgerecht ter gedachtenis sijner weerde en lieve huysvrouwen. Maria van der Gracht oud sijnde 62 Jaren overleden den 30 Augustus 1650. Ende Catharina de Hane overleden den 4 december 1652 oudt sijnde 34 Jaren mitsgaders Iohana van Baelen oudt 68 jaren overleedt den 16 december 1668. De heer Dirck van Delen overleden den 16 meij 1671 oudt sijnde 66 jaren. Gedenckt te sterven.
  Tekening gemaakt in opdracht van mr. J. Verheye van Citters.

 • Gerelateerd
 • Links
 • Materiaal
 • Afmetingen
  H: 39 cm B: 25 cm
 • Plaats van vervaardiging
 • Collectie
 • Bruikleennemer

Gerelateerd

Christus geneest een lamme te Bethesda

Brieven van Pieter Snijders aan Jacob Verheye van Citters