Inhuldiging prins Willem IV

Inhuldiging van prins Willem IV als stadhouder van Friesland, 1731
Periode: Achttiende eeuw

Specificaties

 • Inventarisnummer
  GM1047
 • Object omschrijving
  Penning
 • Verwervingsjaar
  1914
 • Verwervingswijze
  Schenking
 • Gewicht
  13,98 gr
 • Vervaardiger
 • Informatie

  Voorzijde: Borstbeeld van Willem IV naar rechts. WILHelmus CARolus HENricus FRISO Dei Gratia PRinceps AURiacus ET NASSovius GUBernator HÆReditarius FRISiæ (Willem Karel Hendricus Friso, door Gods genade prins van Oranje en Nassau, erfstadhouder van Friesland).
  Keerzijde: Het wapen van Nassau, met daaromheen de lijfspreuk van de Orde van de Kouseband: HONI SOIT QVI MAL Y PENSE (Wee degene die er kwaad van denkt). Daaromheen de wapens van de elf Friese steden. INSignia PRincipis AURiaci ET NASSovii URBium que FRISiam (De wapens van de prins van Oranje en Nassau en die van de Friese steden).

 • Literatuur
 • Afmetingen
  H: 0,29 cm ∅ 3,54 cm
 • Collectie
 • Bruikleennemer