Maaneclips 1805

Algemeene en bijzondere omstandigheden der maan-eclips op donderdag den 11den july 1805: berekend en ontworpen voor den Meridiaan van Amsterdam, uit de Nieuwe Ecliptische Tafelen van den Heer J. de Kanter Phil.Z. / door Johan Pieter Bourjé
Periode: Negentiende eeuw

Geschonken door

Johan Pieter Bourjé

Specificaties

Gerelateerd

Portret Johan Pieter Bourjé (1774-1834)