Mesheft met Eva

Periode: Zestiende eeuw

Geschonken door

Cornelis van Citters

Specificaties

Gerelateerd

Mesheft met Maria met Christuskind