Model van een drijvend winkelhuis

Model van een drijvend Siamees winkelhuis
Periode: Negentiende eeuw

Geschonken door

Pieter Simon Hamel

Specificaties

Gerelateerd

Model van een Chinese woning