Portret Johan de Brune

Portret van Johan de Brune (1589-1658)
Periode: Zeventiende eeuw

Specificaties

Gerelateerd

Portret Jacobus van Miggrode (1572-1645)

Spreuken uit de Emblemata van Johan de Brune

Johannis de Brune I.C. emblemata of sinne-werck: voorghestelt in beelden, ghedichten en breeder uijtlegginghen, tot uijtdruckinghe, en verbeteringhe van verscheijden feijlen onser eeuwe. Amsterdam: Jan Evertsen Kloppenburch, 1624 (Middelburgh: Hans van der Hellen)