Portret Pieter Boddaert

Portret Pieter Boddaert (1694-1760)
Periode: Achttiende eeuw

Geschonken door

Pieter Johan Boddaert

Specificaties

Gerelateerd

Natuur- en geneeskundige verhandeling van het openend natuurlijk wonder-zout van Glauber, of sal mirabile (Glauberi) nativum seu aperitivum Fridericianum / beschreeven door Henderik Frederik Delius ... naar den derden vermeerderden druk, uit het Hoogduitsche vertaalt ...; mitsgaders met een briefsgewys scheidekundig betoog van P. Boddaert ... verrykt en uitgegeeven door F.C.M

Dierkundig mengelwerk, in het welke de nieuwe of nog duistere zoorten van dieren door naauwkeurige afbeeldingen, beschryvingen en verhandelingen opgehelderd worden / in het Latyn beschreeven door ... P.S. Pallas ...; vert. en met aanmerkingen voorzien door P. Boddaert, Utrecht, 1767-1779

Gedicht op uitgave Stichtelijke Po√ęzy

Portret van Pieter Boddaert (1694-1760)