Ruïne kasteel van Ellewoutsdijk

Gezicht op de ruïne van het kasteel van Ellewoutsdijk
Periode: Achttiende eeuw

Specificaties