Slot Crayesteyn in Burgh

Het slot Kraystein in de Heerlijkheid Burg
Periode: Achttiende eeuw

Specificaties

Gerelateerd

Twee haardstenen met het Habsburgse wapen en het devies van keizer Karel V

De afbraak van slot Craayesteyn bij Burgh

't Slot van Crayesteyn

Plattegrond en aanzichten van slot Crayesteyn bij Burgh