Tafelen watergetijden

Nieuwe tafelen ter berekening van den tijd der watergetijden / door J. de Kanter Phzn
Periode: Negentiende eeuw

Geschonken door

Johan de Kanter Philz.

Specificaties