Tweede eeuwfeest bevrijding van Vlissingen

Periode: Achttiende eeuw

Specificaties

Gerelateerd

Tweede eeuw-feest van de vryheid in den burgerstaat en godsdienst binnen de stad Vlissingen sedert den zesden van grasmaand MDLXXII, in eene openbaare redenvoeringe gevierd den zesden van grasmaand 1772; met eenige aanteekeningen en oorspronglyke stukken, betreffende de geschiedenissen van Nederland / door Jona Willem te Water