Uitgebreid zoeken

Zoek op een specifiek verwervingsjaar
Zoek naar een specifieke datering
Zoek een periode
Zoek een verworven van
Zoek een vervaardiger
Zoek een auteur
Zoek een materiaal
Zoek een bruikleennemer
Zoek een vindplaats
Zoek een vervaardigingslocatie

Koran in amuletkoker

Gouderts

Amulet uit Sumatra

Lans uit Atjeh

Muts uit Sumatra

Tabakszak uit Sumatra

Shirihtas uit Sumatra

Waterkruik of kendi

Varaan

Kogelhouder uit Sumatra

Kruithoorn uit Sumatra

Brokje gouderts

Doos met hanensporen

Koker met Batakschrift

Schild van de Dajaks