Uitgebreid zoeken

Zoek op een specifiek verwervingsjaar
Zoek naar een specifieke datering
Zoek een periode
Zoek een verworven van
Zoek een vervaardiger
Zoek een auteur
Zoek een materiaal
Zoek een bruikleennemer
Zoek een vindplaats
Zoek een vervaardigingslocatie

Beeldje H. Catharina

Gouden dukaat Holland 1672-1792

Kleine watersalamander

Wijde mantel, Aequipecten opercularis

Zeeduizendpoot, Nereis virens

Eieren van de zeekat

Worm

Bonte oliekever

Pecten grandis grandis