Frederik Nagtglas

Utrecht 1821-De Bilt 1902
Arrondissementsijker te Middelburg, schrijver en historicus, conservator zeldzaamheden en ethnografie, lid commissie tot oprichting monument Marnix van St. Aldegonde en tot het opsporen ... van de overblijfsels van kunst en oudheid in Zeeland

Specificaties

 • Lid
  1856-1902
 • Functie
  Bibliothecaris, conservator, bestuurslid, commissielid
 •  
  Geschenken

  1860: kussenovertrek, G3717
  1864: reliëf wonderbaarlijke visvangst (G1670, gestolen)
  1882: plank met snijwerk, G0325
  zandloper, G2182
  chassinet, ZI-Aanwinsten 378
  1884-1886: gedenkbord De la Rue, G2604
  1887: portretfoto, ZI-IV-0154-93
  1889: geëmailleerde kwispedoor
  spel kaarten, G1802
  doolhof herdenking Aardenburg 1772
  voor 1890: theestoofje, G2192

 • Publicaties
 • Voorlezingen

  1864: Over de geschiedenis der zoogenaamde Portugesche joden en hun verblijf te Middelburg
  1868: Eene bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis der 17e eeuw
  1869
  : Over de vergaderingen der staten van Zeeland, van het laatst der 16e tot den aanvang der 17e eeuw
  Over de in 1867 van Domburg overgebragte beelden van Nehalennia
  Over de door Ruighart geschonken voorwerpen uit Nieuw Guinea
  1871: Over het Oera Linda Bok
  1870-1874: voor de afdeling Historische Wetenschappen besprak hij de aanteekeningen van Pieter de la Rue
  1874-75: Mededelingen betreffende Zeeuwsche geschiedenis en oudheden, o.a. de twisten te Middelburg in het midden der 17e eeuw en de gebeurtenissen aldaar in 1793
  1875-76: Mededeelingen over het dorp Kapelle in Zuid-Beveland, naar aanleiding van eenige in de "Zelandia illustrata" aanwezige kaarten en teekeningen
  1875: Over den Zierikzeeschen arts en geleerde Job Baster
  1876: Over de merkwaardige gebeurtenissen van het jaar 1809
  1876-77: De oude toestand der eilanden Schouwen, Duiveland en Tholen, in verband met eenige kaarten en teekeningen in de "Zelandia illustrata"
  1877-78: Het buitenleven onzer voorvaderen nav eenige teekeningen ... van oude buitenplaatsen in Walcheren
  1878-79: Staats-Vlaanderen in 1772 nav het journaal eener reis van Petrus Burmannus secundus ...
  1879: Over eenige voorwerpen uit de negerhuishouding in de Congo [zie persoonskaart Hendrikus Johannes Martijn]
  Mededeling over een zilveren keten van het St. Sebastiaan schuttengilde [G1959]
  Mededeling over een schilderij van de derriedelving [G1667]
  1883: Onze voorouders, een eerste hoofdstuk uit de geschiedenis van Zeeland
  Het verblijf van den stadhouder Willem V en de zijnen in Walcheren, in 1786
  1887: Over het door A.M. Becius geschonken Album amicorum van zekeren Gillis of Aegidius Becius [Hs 6358]

   

 • Gerelateerd
 • Extra informatie

  Zoon van Cornelis Johannes Marius Nagtglas en Wilhelmina Michel. Studeerde in Delft. Trouwde 1848 Maria Pietronella Wilhelmina Ermerins en 1873 Françoise Caroline Gunning. Het Zeeuws Genootschap bezit een grote collectie handschriften en brieven van Frederik Nagtglas. Zie hiervoor de catalogus van ZB|Bibliotheek van Zeeland. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.zeeuwsarchief.nl . Hij schreef onder meer Levensberichten van Zeeuwen en maakte samen met M.F. Lantsheer de inventaris van de Zelandia Illustrata. Zie voor zijn levensbeschrijving Archief 1977.
  Als dank voor zijn buitengewone inspanningen kreeg hij in 1884 van het Zeeuwsch Genootschap een vergulde penning met inscriptie (GM2208) en een schilderij van W.J. Schütz (G99-074)

 • Links

  Biografisch portaal: 68308503

Gerelateerd

Koekplank

Speelkaarten

Zandloper

Chassinet

Kussenovertrek

Portret Frederik Nagtglas

Paar schoenen

Bellamy-tentoonstelling in Utrecht