Chassinet

Periode: Achttiende eeuw

Geschonken door

Frederik Nagtglas

Specificaties

Gerelateerd

Illuminatie huis A.P. Lambrechtsen

Illuminatie huis J. van der Mandere

Illuminatie huis W. Hurgronje

Praalboog voor huis B. Mauritz

Illuminatie huis P. van Goethem

Echt verhaal der plundering binnen Middelburg 1787

Oranjevlag

Schaduwknop stadhouder Willem V

Schaduwknop stadhouder Willem V