Gerardus Kuipers

Dordrecht 1748-1815
Predikant o.a. te Vlissingen en Dordrecht

Specificaties

 • Lid
  1782-1812
 • Functie
  Secretaris
 •  
  Geschenken

  1783: Reize naar de Legerplaatse van den Grooten Emir door hem uit het Frans vertaald

 • Vervaardiging Records
 • Genootschapspublicaties
 • Voorlezingen

  1782: Een plan van een nieuw Nederlandsch Konst- en Letterkundig Jaarboek
  1783: Eenige bijdragen betrekkelijk de verbeetering der Hooge Scholen
  Verhandeling over de vraag hoe men zich het gemoedsbestaan en gedrag van Isaac op Moria moet voorstellen
  1784: Aanmerkingen over de opheldering der H. Schrift uit Reisbeschrijvingen
  Over de Einden-kennis en onderzoek naar het hoofdoogmerk der Opvoeringe van Paulus ten Hemel
  1784-1785: Vier delen verhandelingen over de bewooning der Hemelen
  1785: Viertal Aanmerkingen ter opheldering van de H. Schrift uit Reisbeschrijvingen
  1786: Lofzang op Bellamy, Hs 2351, Hs 2359

 • Gerelateerd
 • Extra informatie

  Zoon van Gerard of Gerrit Kuipers en Johanna van der Graeff. Hij trouwde Middelburg 1785 met Sara Maria Ackermans. Hij was een zwager van mede-lid Pieter Ackermans. Hij was ook lid van het Provinciale Utrechtse Genootschap.
  Het Zeeuws Genootschap bezit een groot aantal papieren van en over Gerardus Kuipers. Deze zijn te vinden in de Handschriftencollectie in ZB|Bibliotheek van Zeeland. Digitaal raadpleegbaar via www.zeeuwsarchief.nl
  Als secretaris was hij nauw betrokken bij het uitschrijven en beoordelen van vele prijsvragen. Zie Archief 2002.
  In de Verhandelingen schreef hij 'Over Izaäk op Moria' en 'over het geen men heeft te betragten en te vermyden, in de opheldering der Heilige Schrift, uit Reisbeschryvingen'.

   

 • Links

  Biografisch portaal: 26763580