Jan Cornelis de Man

Middelburg 1818-1909
Arts

Specificaties

 • Lid
  1845-1909
 • Functie
  Conservator, voorzitter, bestuurslid
 •  
  Geschenken

  1856: een beker, vroeger in de Oude Kerk bij het Nachtmaal in gebruik
  1866: een profielsteen met masker gevonden in Wanteskuipe, G3357
  1872
  : flesje met helmvlies, G2438
  1874-1879: wapenbord, G2613
  prehistorische beenderen van een o.a. mammoet, NHG22001, NHG22002
  1876: doos met heelkundige instrumenten, G2435
  toegangspenning tot de hortus te Amsterdam, GM1926
  1880: verzameling van meer dan honderd soorten van in Zeeland gelegde eieren
  1880-1884: hoekkast met een glazen deur, G2221
  een door F.J.M. Bourdrez en A. Huisman gemaakte kaart van Zeeland met de vindplaatsen van de objecten in de Steenen Kamer
  1882: tanghaak, G2578
  tabaksdoos, G2124
  1882-1884: tondeldoos, G2103
  1883: hoornkern rund, 451-1
  1883-1890: paardenhalsbel, G2257
  1884-1888: tabakscomfoor, G2095
  1885-1893: bronzen munt van Filips de Schoone van Frankrijk, moneta duplex
  zwarte myte van Filips IV, hertog van Brabant, brons
  bisschoppelijk muntje van Luik, brons
  1885-1897: foto van het olieverfschilderij van Paulus de Wind door J.P. van Aers, ZI-IV-0944
  1886: verklaring barometer, ZI-Aanwinsten 376
  1888: enige voorwerpen, beenderen en grondsoorten uit de vliedbergen van Walcheren
  voor 1890: derrie uit Walcheren
  tekening darinkdelven
  mosselen met klei en veen
  incrustratie uit het zeekanaal
  eerste vingerkootje van een paard, 00034-15
  pijpekop, 789-22
  fragment van een kan uit 1586
  baardmankruik
  grote stenen pot, 781-10
  apothekerspotje, 789-12
  drie borden, 820-1
  1893-1902: een exemplaar op liquor van het Doodskloppertje, Anobium
  Levensgeschiedenis van een Zuid-Bevelandse wees, 1824 door dhr. Kousemaker te Nisse
  1894: gelooide mensenhuid, G2439
  1895: flesje met windselen, G2440
  zonnewijzer, G2864
  1896: noot van Caspo caspa salvitans
  fragment van een lamp en een stuk steen uit Nieuwlande, 842
  1897: modellen schavot, pijnbank en radbraadtoestel, G2421
  stenen kogels
  1897-1902: drie calques van kaartjes van het zuidelijk deel van de muur van Middelburg
  1898: tekening van de voormalige Praeceptor School, ZI-II-0680
  insigne gedragen door de bestuursleden van de Oranjetentoonstelling te Middelburg
  ca 1900: barometer
  1903: tekening van een loden kan gevonden in Westkapelle, ZI-III-0489
  1904: De geneeskundige school te Middelburg, 2e deel
  1907: drie haardstenen uit de Brakstraat, 931-1, 932-10, G3360-31

 • Genootschapspublicaties
 • Voorlezingen

  1873: Over de dubbel-monstra
  1874: Over de defect-monstra
  1881: Het afnemen van ziekten te Middelburg
  1893: De Westmonsterkerk

 • Gerelateerd
 • Extra informatie

  Zoon van Johannes de Man Jzn en Maria Elisabeth Tauscher. Studeerde geneeskunde in Leiden. Vestigde zich als arts in Middelburg, waar hij samen met A.A. Fokker de afdeling Zeeland van de KNMG oprichtte. Trouwde 1849 Neeltje Elizabeth Kamerman. Woonde in de Lange St. Pieterstraat. Hun drie kinderen waren allen conservator van het Zeeuws Genootschap. Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag ontving hij in 1888 een gouden erepenning van het genootschap. In 1893 werd hij benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw.
  Het Zeeuws Genootschap bezit een grote collectie handschriften en brieven van J.C. de Man. Zie hiervoor de catalogus van ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Digitaal beschikbaar op www.zeeuwsarchief.nl
  In Archief schreef hij 'Beschrijving van eenige in het strand van Walcheren gevonden schedels en van een cranium osteoscleroticum, met 2 afbeeldingen en uitslaande tabel', 'Beenderen van den mammouth en van het uitgestorven rund, opgevischt in den omtrek van Zeeland, met houtsneden in den tekst', 'Een elandshoorn, opgevischt in de Schelde; mededeeling over eenige beenderen in of nabij Zeeland gevonden', 'Derde mededeeling over in de Schelde gevonden beenderen', 'Het afnemen van sommige ziekten in Middelburg', 'De wettelijke bepalingen op het vroegere leveren van medicijnen door doctoren te Middelburg', 'Vluchtbergen in Walcheren, waarvan in 1887 nog overblijfselen waren te vinden (met kaart en platen)', 'Bedenkingen tegen het aannemen van een Burcht als begin van Middelburg', 'De groote markt te Middelburg', 'De vluchtbergen in Schouwen, de Bevelanden en Tholen (met kaarten)' en 'Het wapen van Domburg'. 

 • Links

  Biografisch portaal: 27127167

Gerelateerd

Hoornkern rund

Voorraadpot

Zalfpotje

Pijpenkop

Bord

Modellen schavotten en pijnbanken

Kist met medische instrumenten

Fles met helmvlies

Fles met gelooide mensenhuid

Wapenbord familie Seylmaker

Zonnewijzer

Fles met windselen

Rib vinvis of dwergvinvis

Borstwervel van een potvis

Snoer met eieren

Tabakskomfoor

Vuurslag en tondeldoos

Tabaksdoos

Tanghaak

Zwarte rat, Rattus rattus

Mensenkopje

Toonhaai, Mustelus mustelus