Johannes Ab Utrecht Dresselhuis

Kampen 1789-Middelburg 1861
Oudheidkundige, hervormd predikant te Wolphaartsdijk

Specificaties

 • Lid
  1819-1861
 •  
  Geschenken

  1822: ijzeren spanhamer
  1847: vier voorwerpen van steen van Frankische oorsprong, G2783
  1848: een oude tinnen lepel
  een exemplaar van de Waalsche kerken in Zeeland
  1848-1861: Gloria, G1623-01
  1854: Over de geschiedenis der stad Sluis
  een mortier te Kruiningen gevonden
  een glazen kan te Kloetinge gevonden, G2443
  1858: drie uiterst zeldzame boekwerken over kerkelijke geschiedenis

 • Auteur Records
  Hs 4063: Toelichting schenking archeologische voorwerpen
 • Genootschapspublicaties
 • Voorlezingen

  1847: een paar zeldzame voorwerpen uit lang verloopen eeuwen, Hs 4063

 • Gerelateerd
 • Extra informatie

  Zoon van Harm Dresselhuis en Catharina ab Utrecht. Trouwde met Anna Maria de Kanter en later met Petronella Françoise de Backer. In de handschriftencollectie van het Zeeuws Genootschap is veel materiaal van en over J. ab Utrecht Dresselhuis bewaard. Digitaal raadpleegbaar op www.zeeuwsarchief.nl . Levensbericht in Hs 3264.
  Zat in de jury van prijsvragen nrs. 87 en 99. Zijn inzending op prijsvraag nr. 95 over Walcheren als 'hoofdzetel der Heidensche eredienst' werd in 1842 met goud bekroond. De onderwerpen van prijsvraag 109 en 120 werden door hem ingediend. Daarnaast diende hij nog enkele concepten voor prijsvragen in.
  In de Nieuwe Werken publiceerde hij 'De Provincie Zeeland in hare aloude gesteldheid en geregelde vorming beschouwd' en 'De godsdienstleer der aloude Zeelanders uit oude gedenkstukken, volksoverleveringen en berigten opgemaakt, met 19 platen'.

 • Links

  Biografisch portaal: 65738531

   

Gerelateerd

Gloria

Kan

Stenen formatie

Kogel

Toelichting schenking archeologische voorwerpen