Nicolaas Cornelis Lambrechtsen van Ritthem

Vlissingen 1752-Middelburg 1823
Raad en burgemeester van Vlissingen, bewindhebber WIC

Specificaties

 • Lid
  1776-1823
 • Directeur
  1783-1823
 • Functie
  President
 •  
  Geschenken

  1773: Defensionem civitatis Vlissinganae anno MDLXXII, 1113 C 23
  1796: C.A. Brieur, Nouvelle Instruction sur les poids et mesures
  1803: aantekeningen en kaarten Samuel van de Putte, Hs 3531
  altaarretabel klooster Sion, G2858
  inktpotje Samuel van de Putte, G2137
  miniaturen Indiase dames, G1860, G1861
  votiefsteen Burorina, G3228
  1810: Catechismus in de Singalese tale, 1016 A 23
  Catechismus in het Portugees
  twee grote rhinoceroshoorns, NHG20003, NHG20004
  1811: drie stukken erts van de kust van Guinee
  1814: vertaling M. Gerard, Notice Biographique
  1817: gedicht door Vrolikhert uit 1770, Hs 3397
  schilderij Gezicht op Middelburg, G1683
  schilderij Gezicht op het Abdijplein, G1684
  schilderij A. van de Venne, Gezicht op Middelburg, G1685
  schilderij A. van de Venne, Wintergezicht op Middelburg, G1686
  portret Jan zonder Vrees, G1533
  portret 'Holbein', G1601
  portret 'vrouw van Holbein', G1602
  tekeningen graf rooms-koning Willem II, ZI-II-0570a-d
  1817-1820: portret Willem III (verloren gegaan)
  schilderij vernieling van de Engelse vloot bij Chatham (verloren gegaan)
  1818: portret J. Schorer, G1637
  portret J. Bellamy (verloren gegaan)
  tekening beëdiging Philips II, ZI-III-0024
  1820: zilveren penning Vrede van Aken
  strooipenning koning Willem I
  twee Boulle-kastjes (verloren gegaan)
  koperen kandelaar uit Reimerswaal, G2149
  twee tegels
  portret J. Cats, G1534
  zinnebeeldig monument A. van der Woordt, ZI-IV-0957
  zinnebeeldig monument J.W. van Sonsbeek, ZI-IV-0835
  portret J. Wier, ZI-IV-1136
  1821: portret Johan de Witt, G1656
  voor 1823: zilveren penning P. Manteau van Dalem, GM1555

 • Auteur Records
  1113 C 23: Defensionem civitatis Vlissinganae
  Hs 2029: Brief Nicolaas Lambrechtsen aan J.W. te Water
  Hs 3678: Notitie overdracht portret Paulus van de Perre
  Hs 3397: Levensschets Godefridus Vrolikhert
  Hs 3929: Memorie emblematique beker
 • Publicaties

  F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, dl. II, Middelburg 1893, 12
  Encyclopedie van Zeeland II, 221
  Verhandelingen IX (1782) 431
  Nieuwe Verhandelingen III, 1
  Nieuwe Verhandelingen III (1821) 190
  Nieuwe Verhandelingen III (1821) 453
  Archief 2002, 101, 109, 110, 115, 120-123, 126, 127, 131, 132, 134-136, 142, 145, 146, 148, 149, 151, 154, 192, 212, 213, 218, 223

 • Voorlezingen

  1777: Over het begraven van lijken in steden en kerken, Hs 6187
  1778: Over de zedelijke bestaanbaarheid van den krijg der Nederlanden tegen Philips II
  1779: Over zijn onderzoek naar de eed van Philips II bij zijn blijde inkomst in de Nederlanden, Hs 1955
  1782: Over de oorsprong en voortgang der kaapvaart, Hs 4386
  1784: Is afgoderij eene misdaad die door de Burgerlijke Overheid kan gestraft worden
  1788: Relaas over zijn reis met directeur Louijssen naar Zwitserland
  1789: Over het manuscript Paradisus Mariae uit het bezit van het Genootschap
  1790: Over de noodzakelijkheid van het in stand brengen der begraafplaatsen buiten de kerken en steden
  1791: Iets over de oude Constitutie, Hs 4256
  1792: Inleiding tot eene korte beschrijving van Vlissingen zedert deszelfs eerste opkomst
  Over de Nehalennia van Ilpendam, Hs 3657
  1803: Aanspraak ter nagedachtenis van P.H. Heron
  1805: Over het verband en de verdeeling der Wetenschappen
  1806: Prediken der Heilige Schrift bij volgorde van boeken en hoofdstukken
  Schets van de Middelburgsche Rhetorijkamer Het Bloemken Jesse, Hs 6365
  1807: Nagedachtenis hoogleraar Kluit, Hs 2708
  Nagedachtenis hoogleraar Luzac, Hs 2708
  Lotgevallen van de oude Stad en het Land van Biervliet, Hs 3387
  Aanmerkingen over een houten Gedenkpenning ter eere van Keizer Conrad II, Hs 3914
  1808: Lotgevallen van Biervliet vervolg
  1809: Lotgevallen van Biervliet vervolg
  1810: Lotgevallen van Biervliet vervolg
  1812: Geschiedenis der bijbels in de Amerikaanse taal
  1813: Vereering nagedachtenis J.P. Ermerins, Hs 3391
  Ontdekking en lotgevallen van Nieuw-Nederland
  1814: Hulde aan de Nagedachtenis van den Vlissingsche Dichter Jan Guépin, Hs 2710
  1815: Lotgevallen van Nieuw-Nederland vervolg
  1816: Nagedachtenis van G. Kuipers, secretaris van het Genootschap, Hs 3820
  1817: Een uitgewerkt voorstel nopens de al te spoedige begravenissen
  Nagedachtenis P. Ackermans en P.G. Schorer
  Over de ontdekking van het graf van rooms-koning Willem II
  Levensschets Godewardus Vrolikhert, Hs 3397, Hs 3398
  1818: Over wijlen Frans Naerebout
  Nagedachtenis Pieter de la Rue
  Verslag inauguratie praalgraf admiralen Evertsen
  1821: Over Jacobus Ermerins, Hs 3631
  1823: Over Mr Willem Schorer, Hs 2620
  Memorie aangaande zekeren houten emblematiquen beker, Hs 3929

 • Gerelateerd
 • Extra informatie

  Zoon van Nicolaas Lambrechtsen en Maria Kroef. Studeerde rechten in Utrecht. Bekleedde uiteenlopende functies binnen het Vlissings stadsbestuur. Woonde ten tijde van de plunderingen van 1787 aan de oostzijde van het Dok in het huis De Hoop, dat toen geheel verwoest werd. Trouwde Middelburg 1790 met Maria Petronella Schorer. Zij bewoonden 's zomers het huis De Dolphijn, buiten de Segeerspoort te Middelburg. Lambrechtsen was sterk betrokken bij de prijsvragen van het Genootschap, zat in meerdere jury's en diende vele malen voorstellen in. Zie hiervoor Archief 2002.
  In de Nieuwe Verhandelingen IV: ingebonden lofrede op N.C. Lambrechtsen, 1823.
  Lid Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Natuur- en Geneeskundige Correspondentie Societeit en Koninklijk Instituut, tweede klasse.
  Het Zeeuws Genootschap bezit een zeer grote collectie brieven en handschriften van Nicolaas Lambrechtsen, digitaal beschikbaar in de Handschriftencollectie van het KZGW.
  In de Verhandelingen en Nieuwe Verhandelingen schreef hij 'Onderzoek, of Philips, de derde van dien naam onder de Hollansche en Zeeuwsche Graaven, zig ooit door den Roomschen Paus hebbe doen ontslaan van den Eed, die hy, by het aanvaarden der regeering, gedaan had', 'Hulde aan de nagedachtenis van den Heer Pieter de la Ruë, schrijver van het geletterd, staatkundig en heldhaftig Zeeland', 'Korte Beschrijving van de Ontdekking en de verdere lotgevallen van Nieuw-Nederland, weleer eene volkplanting van het Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden in Amerika' en 'Verslag aangaande eene in het jaar MDCCCXII ontdekte Grafzerk en een daar onder bedekt menschelijk Geraamte, in de Koor-Kerk te Middelburg, met afbeelding'.

 • Links

  Biografisch portaal: 50448711

Gerelateerd

Portret Johan Schorer

Portret Jan zonder vrees

Portret van 'Holbein'

Portret van 'de vrouw van Holbein'

Portret Jacob Cats

Portret Johan de Witt

Zinnebeeldig monument Antoni van der Woordt

Zinnebeeldig monument Jan Willem van Sonsbeeck

Portret Johannes Wier

Votiefsteen Burorina

Kandelaar

Graf Rooms-Koning Willem II

Catechismus in de Singaleese tale

Defensionem civitatis Vlissinganae

Rhinoceroshoorn

Rhinoceroshoorn

Altaarretabel uit het klooster Sion

Inktpot Samuel van de Putte

Portretpenning Pieter Manteau van Dalem

Aantekeningen Samuel van de Putte

Levensschets Godefridus Vrolikhert

Middelburg gezien vanaf het Molenwater

Gezicht op Middelburg

Abdijplein te Middelburg

Middelburg wintergezicht

Tekening minnares Grote Mogol

Tekening minnares Grote Mogol

Memorie emblematique beker

Croniques de France

L'origine des Bourgongnons