Pieter Smith Visser

Vlissingen 1829-1907

Specificaties

 • Lid
  1889-1907
 •  
  Geschenken

  1907: (legaat)
  een zeventiende-eeuwse koperen vijzel, G2236
  een wandelstok met porseleinen greep
  enige Tanagrabeeldjes in gips
  een wandelstok, G2356
  het zoogenaamde Raadsel van Nijmegen in lijst
  beschilderd struisvogelei, G2141
  vijf okimons, G3613, G3614, G3615, G3616, G3617
  zuil van graniet met fluitspeler, G2501
  een porseleinen schaal
  acht oude porseleinen blauwe bordjes, G2495
  twee Japanse pullen, twee kleiner en een pul nieuw Delfts aardewerk, G2352
  twee armbanden van kanariepitten in doosjes nabootsing Japans
  twee schilderijtjes gevogelte op en in hout gebrand
  schilderijen op glas gebrand
  een bamboeskoker met koperen beslag
  moderne metalen vaas imitatie antiek
  bergkristal, mineralen en ertsen
  enige schelpen en zeegewas
  muntenkast, G19-009
  z.j. (1590) penning inhuldiging Maurits als markgraaf van Vlissingen, zilver
  gouden penning eerste eeuwfeest Hervorming 1617
  gouden beloningspenning Mij tot redding van drenkelingen te Amsterdam uitgereikt aan Fr.P. de Vey, Vlissingen 1786
  koperen penning 1672, overlijden Johan de Wit
  koperen penning 1666 instelling Kon. Acad. van Wetenschappen te Parijs
  koperen prijspenning voor beoefenaars van kunsten te Parijs, 1666
  penning Frankrijk verleent ondersteuning aan de Nederlanden, 1666, brons
  penning 1672 veldtocht Lodewijk XIV in de Nederlanden, brons
  penning 1672 het nemen van Nederlandse grensvestingen door de Franse troepen, brons
  penning 1672 zeeslag bij Solebay, brons
  penning 1672 veertig steden in 22 dagen door de Fransen genomen, brons
  penning 1672 Woerden door de Fransen ontzet, brons
  penning 1673 Maastricht door de Fransen genomen, brons
  penning 1678 Vrede te Nijmegen, brons
  koperen penning 1728 met borstbeeld Lodewijk XV en op de keerzijde Hercules Musarum
  koperen penning 1729 geboorte van de kroonprins
  koperen penning 1736 opvoeding van de kroonprins
  koperen penning 1738 vrede tussen Frankrijk en Duitsland gesloten
  geel koperen penning 1747 W.K.H. Friso tot stadhouder verkozen
  penning 1775 tweede eeuwfeest stichting Leidse Universiteit, brons
  tinnen penning z.j. Duitse penning op de dood van Lodewijk XVI
  koperen penning 1815 kroning Koning Willem I te Brussel
  geel koperen penning 1832 Antwerpen na een beleg van 25 dagen door de Fransen genomen
  koperen penning bezoek Russiche grootvorst Alexander aan het Czaar Peterhuis te Zaandam
  koperen penning 1840 oprichting standbeeld voor P.P. Rubens te Antwerpen
  penning 1841 Willem II bezoek Limburg, brons
  penning 1841 onthulling standbeeld De Ruyter te Vlissingen, zilver
  penning 1841 onthulling standbeeld De Ruyter te Vlissingen andere stempel
  koperen penning 1844 les libéraux Belges à Eugene Sue
  koperen penning 1851 internationale tentoonstelling van Nijverheid te Londen
  koperen penning instelling Tweede Republiek in Frankrijk, 1848
  penning 1856 onthulling monument te Amsterdam ter herinnering aan de volksgeest in 1830-1836, brons
  penning 1864 opening van het kanaal van Suez, brons
  koperen penning 1873, 2 exemplaren, opening haven en spoor te Vlissingen
  koperen penning 1879 koloniale tentoonstelling gehouden te Arnhem
  koperen penning 1879 Expulsion de 50 petits frères allemands uit Frankrijk
  penning 1887 de grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden herzien, zilver en brons
  penning 1887 70e verjaardag Koning Willem III, brons
  penning 1888 aansluiting van Hamburg aan het tolgebied van Duitsland, zilver en brons
  koperen penning z.j. met afbeelding van het Palais de l'industrie te Parijs
  koperen penning 1889 P. Smith bezoekt de Eiffeltoren
  koperen penning 1894 bezoek der Koninginnen aan Vlissingen
  penning 1890 overlijden koning Willem III, zilver en brons
  penning 1891 eerste regeringsjaar Koningin Regentes, zilver en brons
  penning 1898 overlijden Fürst Bismarck, brons
  penning 1899 overlijden Aemilis Castelar, Spaans staatkundige, brons
  gouden ducaton van de provincie Holland, 1672, GM4039
  penning op het overlijden van Jacob Verschoor, predikant te Vlissingen, 1700, zilver
  penning 1751 aanvang des jaars en voorspoed der Nederlanden, zilver
  penning 1751 inhuldiging prins Willem IV als markgraaf van Vlissingen en Veere, zilver
  penning 1766 inhuldiging prins Willem V als markgraaf van Vlissingen en Veere, zilver
  penning 1793 overlijden Marie Antoinette, koningin van Frankrijk, zilver
  penning 1856 congrès international des réformes douanières, brons
  penning 1898 inhuldiging koningin Wilhelmina te Amsterdam, zilver
  penning z.j. nabootsing van een Joodschen sikkel, zilver
  legpenning 1555 Karel V doet afstand van de regering, koper
  legpenning 1582 voorlopige aanneming grafelijke waardigheid door Willem van Oranje
  spotpenning 1585 op de afval van de Antwerpenaren, koper
  legpenning 1596 Zeeland door Albertus van Oostenrijk bedreigd, koper
  legpenning 1598 Algemene dank en bededag, koper
  legpenning 1607 aanvang der vredesonderhandelingen, koper
  legpenning 1656 uitgegeven door de rekenkamer van Zeeland, koper
  brandspuitpenning van Middelburg, zilver en koper
  gildepenning 1639 metselaars te Vlissingen, koper, GM0797
  gildepenning 1699 brandewijnverkopers Vlissingen, koper, GM0740
  brandspuitpenning van Veere, koper
  z.j. (1572) vroedschapspenning van Leiden, zilver
  muntje van Euboea
  z.j. halve rozenobel van Zeeland, goud, GM4126
  1673 dubbele ducaat van Holland, goud
  1727 scheepsjesschelling van Holland en Westfriesland, goud
  1744 pijlstuiver van Holland, goud
  1761 dubbele stuiver van Holland, goud, GM4058
  1765 pijlstuiver van Holland, goud, GM4053
  1783 scheepjesschelling van Holland en Westfriesland, goud, GM4047
  1592 gehelmde rijksdaalder van Westfriesland, zilver
  1620 Nederlandsche rijsdaalder met den halven man van Westfriesland, zilver, GM4088
  1760 halve gouden rijder van Utrecht, goud, GM4077
  z.j. goudgulden van de stad Kampen op naam van Matthias, goud
  z.j. goudgulden van Arnoldus, hertog van Gelre, goud
  z.j. Arnoldusgulden van Arnoldus, hertog van Gelre, goud
  z.j. reaal van Karel V, goud
  z.j. halve reaal van Filips II als hertog van Gelre
  1751 rijder van de provincie Gelderland, goud
  z.j. reaal van Filips II voor het hertogdom Brabant, goud
  1603 dubbele albertin van Albertus en Elisabeth voor Doornik, goud
  1810 ducaatvan Lodewijk Napoleon, goud
  1842 tienguldenstuk van koning Willem II, goud
  1843 vijfguldenstuk van koning Willem II, goud
  1851 enkele Willem, goud
  z.j. Mas van Atjeh, goud
  1747 duit van Holland, goud voor de VOC, goud, GM4740
  z.j. Indisch muntje tot knoop gemaakt, zilver
  1503 Mühlheimer goudgulden
  1752 48 schilling van Lubeck, zilver
  1780 conventionsthaler van Regensburg, zilver
  1888 20 markstuk van de Duitse keizer Friedrich, goud
  1804 dollar van George III van Engeland, zilver
  1811 eighteen pence token van George III van Engeland, zilver
  1824 half sovereign van George IV van Engeland, goud
  1815 vijf lire van Maria Luiza van Parma, zilver
  z.j. munt van paus Paulus V, goud
  1867 vijf lire van paus Pius IX, goud
  An X vijf francs van Gaule Subalpine, zilver
  z.j. Turksch muntje, zilver
  Japansche koban, goud, gewicht 13 gram
  gouden Manen-oban van Japan, 113 gram (1860)


 • Extra informatie

  Zoon van Jan Pieter Smith en Magdalena Maria Visser. 

Gerelateerd

Halve rozenobel z.j.

Halve gouden rijder, Utrecht 1749-1763

Dukaton Holland 1672-1793

Scheepjesschelling Holland 1717-1793

Gouden reaal Holland

Pijl- of bezemstuiver Holland 1738-1764

Vijzel

Twee dekselvazen

Muntenkast

Fluitspelende bacchant

Beschilderd struisvogelei

Penning Brandewijnverkopersgilde Vlissingen

Begrafenispenning Metselaarsgilde Vlissingen

Beloningspenning Maatschappij tot redding van drenkelingen

Afscheuring van Spanje

Troonsafstand Karel V

Rekenkamer van Zeeland

Strooipenning inhuldiging Maurits in Vlissingen

Dankbaarheid na de overwinningen van Maurits

Okimono

Okimono

Okimono

Okimono

Okimono

Acht borden

Manen-Oban Japan

Koban Japan

Aanstelling Willem IV als erfstadhouder

Tweede eeuwfeest Leidse universiteit

Executie van Marie Antoinette

Eerste regeringsjaar koningin Emma als regentes

Overlijden Otto von Bismarck

Inhuldiging Wilhelmina

Aansluiting Hamburg bij douanegebied Duitsland

Brandweerpenning Veere

Ivoren bokaal

Brandweerpenning Middelburg

Overlijden van koning Willem III

As van de vulkaan de Kloet

Bergkristal

Bergkristal

Twee Chinese laadjes met armbanden

Vroedschapspenning Leiden

Overlijden Johan de Witt

Internationaal congres voor hervorming van tolrechten