Rekenkamer van Zeeland

Periode: Zeventiende eeuw

Legaat van

Pieter Smith Visser

Specificaties

Gerelateerd

Ontwerp voor een gebrandschilderd raam in het vertrek van de Rekenkamer van Zeeland

Rekenkamer van Zeeland

Rekenkamer van Zeeland

Rekenkamer van Zeeland

Oprichting voorloper van de rekenkamer van Zeeland te Middelburg met als eerste schatkistbewaarder Jacob Valcke