Bundel gelegenheids gedichten

Bundel gelegenheidsgedichten 1675-1697
Periode: Zeventiende eeuw

Geschonken door

Job Baster

Specificaties