De toparchiis et ambactis

Specimen juris publici inaugurale de toparchiis et ambactis (hooge en ambachtsheerlijkheeden) eorumque in Zeelandia juribus ac possessoribus ... / door Jacob Verheye van Citters
Periode: Achttiende eeuw

Geschonken door

Jacob Verheye van Citters

Specificaties

Gerelateerd

Jacob Verheye van Citters en zijn gezin