Ephemerides observari

Ephemerides observari inchoatae 1 Januarii 1752 Zirizaea
Periode: Achttiende eeuw

Geschonken door

Adriaan Jan de Ruever

Specificaties