Grondbeginzelen der vroedkunde

Grondbeginzelen der vroedkunde, volgens de bespiegeling en oeffening der heedendaagsche vroedkundigen / David Henry Gallandat
Periode: Achttiende eeuw

Geschonken door

David Henri Gallandat

Specificaties

Gerelateerd

Portret David Henry Gallandat (1732-1782)