Kaart van de forten langs de Schelde

Caert van de forten langs de Schelde: Lillo, Liefkenshoek, Fredric Henrik en Cruisschans
Periode: Achttiende eeuw

Specificaties