Kort verhaal van een oproer in 1787

Kort Verhaal van een geweldig Oproer voorgevallen binnen Middelburg in Zeeland van Vrijdag 29 junij tot Maandag 2 Julij 1787
Periode: Achttiende eeuw

Specificaties

Gerelateerd

Bijbel

Portret Lucas van Steveninck (1742-1800)

Beschieting huis Leeuwenburg

Plundering huis Leeuwenburg

Huis Leeuwenburg na de plundering

Echt verhaal der plundering binnen Middelburg 1787

Portret Jacobus de Puyt (1740-1812)

Silhouet Johannes de Fremery (1741-1819)

Het achterhuis van Jacobus Romaal na de plunderingen in juli 1787

Plundering van het schuttershof van de Edele Busse te Middelburg door de Prinsgezinden in juli 1787