Leden Middelburgse Tekenacademie

Leden van de Middelburgse Teeken Akademie tekenend naar model
Periode: Achttiende eeuw

Specificaties

Gerelateerd

Redevoering by gelegenheid van de vyf- en twintigste Algemeene Vergadering [...] en uitdeeling der eerepryzen, van het Teeken-Academie der stad Middelburg, uitgesproken [...] op woensdag den 24 van oogstmaand 1803

Redenvoering ter inwying van het teekencollegie ter voortzetting van de schilder-, beeldhouw-, en bouwkunde binnen de stad Middelburg, opgericht bij deszelfs eerste aanvangneming op den 11 november 1778 / door Leendert Bomme

Hoek Lombardstraat/Latijnse Schoolstraat te Middelburg

Portret van Jacobus Perkois (1756-1804)

Portret van Jacobus Perkois (1756-1804)

Portret van Thomas (1739-1817) of Pieter Gaal (1769-1819)

Portret van Johannes Hubertus Reijgers (1767-1849)

Prijspenning Teeken Akademie Middelburg