Nagedachtenis Paulus de Wind

Redevoering ter nagedachtenis van Paulus de Wind / door A. van Solingen
Periode: Achttiende eeuw

Geschonken door

Adriaan van Solingen

Specificaties

Gerelateerd

Portret Adriaan van Solingen (1758-1830)

Portret van Paulus de Wind (1767-1797)