Over de voortteeling

Verhandeling over de voortteeling der dieren en planten, dienende tot verklaaring van het kruidkundig samenstel van den ridder Linnæus; en uitbreiding der korte inleiding tot de kruidkunde van Philip Miller; geplaatst voor deszelfs maandelykse tuin-oeffeningen / briefswyze opgesteld door Job Baster ... aan zynen vriend, de heer N.N. - Haarlem, 1768
Periode: Achttiende eeuw

Geschonken door

Job Baster

Specificaties