Passionael … aurea legenda

Hier beghint dat andere stuc van den passionael welcke in den Latijn gheheten is aurea legenda ... . - Utrecht, 1480
Periode: Vijftiende eeuw

Geschonken door

Johan de Kanter Philz.

Specificaties