Portret Adrianus 's Gravezande (1714-1787)

Periode: Achttiende eeuw

Specificaties

Gerelateerd

Twee honderd jarige gedachtenis van het eerste synode der Nederlandsche kerken onder het kruis ... gehouden te Wesel den 3 Nov. 1568, gevierd in eene kerkreden over 1 Cor. 14: 40, te Middelburg in Zeeland den 20 nov. 1768 ... / door Adrianus 's Gravezande

Tweede eeuw-gedachtenis der Middelburgsche vryheid, zoo in den godsdienst als burgerstaat ... godsdienstig gevierd den 20 february 1774 ... / door Adrianus 's Gravezande