Twee honderd jarige gedachtenis

Twee honderd jarige gedachtenis van het eerste synode der Nederlandsche kerken onder het kruis ... gehouden te Wesel den 3 Nov. 1568, gevierd in eene kerkreden over 1 Cor. 14: 40, te Middelburg in Zeeland den 20 nov. 1768 ... / door Adrianus 's Gravezande
Periode: Achttiende eeuw

Geschonken door

Adrianus 's Gravezande

Specificaties

Gerelateerd

Portret Adrianus 's Gravezande (1714-1787)