Portret Petrus Nieuwland (1722-1795)

Periode: Achttiende eeuw

Specificaties

Gerelateerd

Letter- en oudheid-kundige verlustigingen; of ophelderende aanmerkingen over verscheide bybelsche, kerkelyke, waereldlyke, en wysgeerige keur-stoffen / door Petrus Nieuwland - 's Gravenhage, 1765-1769

Otia exegetica, of uitlegkundige vermaaklijkheden, bevat in verscheidene brieven, over veele bijbelplaatsen ... tweede deel / door Petrus Nieuwland

Lectiones historico-ecclesiasticæ, ofte vermaakelijkheden uit de kerkgeschiedenis; bestaande in ophelderende aanmerkingen over verscheidene stoffen en zaaken, in de geschiedenis der Kerke zoo des Ouden- als des Nieuwen Testaments voorkoomende, of daartoe betrekkelijk / door Petrus Nieuwland