Letter- en oudheid-kundige verlustigingen

Letter- en oudheid-kundige verlustigingen; of ophelderende aanmerkingen over verscheide bybelsche, kerkelyke, waereldlyke, en wysgeerige keur-stoffen / door Petrus Nieuwland - 's Gravenhage, 1765-1769
Periode: Achttiende eeuw

Specificaties

Gerelateerd

Portret Petrus Nieuwland (1722-1795)