Twee stukjes ijzerhydroxide

Geschonken door

Adrianus 's Gravezande

Specificaties