Zee-insecten aan de zeewieren op strand Walcheren

Zee-insecten, aangetroffen aan de zeewieren op het strand van Walcheren
Periode: Achttiende eeuw

Geschonken door

Leendert Bomme

Specificaties