Uitgebreid zoeken

Zoek op een specifiek verwervingsjaar
Zoek naar een specifieke datering
Zoek een periode
Zoek een verworven van
Zoek een vervaardiger
Zoek een auteur
Zoek een materiaal
Zoek een bruikleennemer
Zoek een vindplaats
Zoek een vervaardigingslocatie

Mal voor een klepstuk

Nagedachtenis Willem III

Botten Johan en Cornelis Evertsen

Daalder van 30 stuivers 1682-1686

Noodmunt Middelburg 1573

Halve dukaton of halve zilveren rijder Utrecht 1761-1794

Penning Timmerliedengilde Goes

Penning St. Lucasgilde Middelburg

Gietboom

Penning Kleermakersgilde Vlissingen

Schildje met wapen van Middelburg

Loden vogel

Dubbele adelaar

Schildjes met leeuwenkoppen en het wapen van Zeeland

Drie leeuwenkoppen

Restanten St. Lievensmonsterkerk Zierikzee