Specificaties

Gerelateerd

Madracis spec.; mogelijk M. mirabilis; Vingerkoraal

Acropora spec; Geweikoraal

Lobophyllia hemprichi; Hersenkoraal

Pocillopora spec.; Geweikoraal

Acropora cervicornis; Geweikoraal

Acropora spec.; Geweikoraal

Diplodoria labyrinthiformis; Hersenkoraal

Tubipora musica; Orgelpijpkoraal

Tubipora musica; Orgelpijpkoraal

Pocillopora damicornis; Geweikoraal

Acropora spec.; Geweikoraal