Uitgebreid zoeken

Zoek op een specifiek verwervingsjaar
Zoek naar een specifieke datering
Zoek een periode
Zoek een verworven van
Zoek een vervaardiger
Zoek een auteur
Zoek een materiaal
Zoek een bruikleennemer
Zoek een vindplaats
Zoek een vervaardigingslocatie

Portret Frans Naerebout

Portret Cornelis Lampsins

Portret Jacob Cats

Portret Aernout van Citters

Zinnebeeldig monument Antoni van der Woordt

Portret Johannes Wier

Nagedachtenis Nieuwenhuyzen

Staatkundig Nederland

Maaneclips 1805

Redevoering Teeken Akademie

Tafelen watergetijden

Watervloed 1808

Brieven over Walcheren

Oratio de amico

De caussis quibusdam

Oratio de incremento