Verzamelingen Genootschap online

Op deze site zijn de verschillende collectieonderdelen van het Zeeuws Genootschap virtueel weer bijeengebracht. Naast informatie over de objecten, die uit alle hoeken van de wereld komen (zie Wereldkaart) zijn ook nadere gegevens over de schenkers (Personen) te vinden. In de Dossiers wordt dieper op de objecten ingegaan. Er kan op objecten, namen of titelwoorden worden gezocht, maar ook op Collecties. Binnen die collecties kan het zoekveld met behulp van filters worden verkleind.

In totaal bezit het Zeeuws Genootschap circa 250.000 objecten verdeeld over verschillende collecties die in bruikleen zijn gegeven aan een viertal Zeeuwse instellingen. Hiervan is nog maar een klein deel verwerkt.

In de komende jaren zal deze database steeds verder worden aangevuld met records, dossiers en filmpjes die betrekking hebben op de collectie.

Lees verder

Zegenwens huwelijk Jobse/Hovijn

Hornboek

Schede met pijlenkokers

Aantekenboekje Jacobus Bellamy

Denarius Septimus Severus RIC 113

Denarius Trajanus RIC 187

Denarius Severus Alexander RIC 187

Denarius Hadrianus RIC 3072

Denarius Caracalla RIC 30b

Denarius Caracalla 196-217 RIC 13b

Denarius Septimius Severus RIC 49

Denarius Commodus RIC 251

Denarius Commodus RIC 67

Denarius Septimus Severus RIC 121

Zilveren schaar met ketting

Denarius Severus Alexander RIC 182a

Beugeltas

Mes

Muntgewicht 1 ryal Engeland

Muntgewicht 1 reaal Nederlanden

Muntgewicht 1 dukaat Nederlanden

Muntgewicht halve pound Engeland

Muntgewicht 1 albertijn Nederlanden

Muntgewicht halve rijder Schotland

De verschillende collecties bekijken?

Collecties