Verzamelingen Genootschap online

Op deze site zijn de verschillende collectieonderdelen van het Zeeuws Genootschap virtueel weer bijeengebracht. Naast informatie over de objecten, die uit alle hoeken van de wereld komen (zie Wereldkaart) zijn ook nadere gegevens over de schenkers (Personen) te vinden. In de Dossiers wordt dieper op de objecten ingegaan. Er kan op objecten, namen of titelwoorden worden gezocht, maar ook op Collecties. Binnen die collecties kan het zoekveld met behulp van filters worden verkleind.

In totaal bezit het Zeeuws Genootschap circa 250.000 objecten verdeeld over verschillende collecties die in bruikleen zijn gegeven aan een viertal Zeeuwse instellingen. Hiervan is nog maar een klein deel verwerkt.

In de komende jaren zal deze database steeds verder worden aangevuld met records, dossiers en filmpjes die betrekking hebben op de collectie.

Lees verder

Développement de la génération du crapaud de Surinam

Sceatta Serie E, Stekelvarken/Mixed

Sceatta Serie E, Stekelvarken/Mixed

Sceatta Serie E, Stekelvarken/Mixed

Bevel over de krijgsmacht in Zuid-Holland

Paar broekstukken

Paar broekstukken

Doopmutsje

Doopmutsje

Kaper

Paar schoenen

Acte van guarantie stadhouderschap

Alliantie tussen Frankrijk en de Nederlanden

Alliantie tussen Frankrijk en de Nederlanden

Erepenning Haags Genootschap

Aanvang van het jaar 1782

Zeegevecht bij Cádiz

Vlucht Amerikanen van Rhode Island

Vlucht Amerikanen van Rhode Island

Tweede eeuwfeest Leidse universiteit

Tweede eeuwfeest bevrijding Vlissingen

Sceatta Serie E, Stekelvarken/E

Sceatta Serie E, Stekelvarken/G

Sceatta Serie E, Stekelvarken/Mixed

De verschillende collecties bekijken?

Collecties