Ontwerp planetarium

Kort ontwerp eener beschryving van het planetarium, staande in het Museum Medioburgense ... / door Herm. Io. Krom
Periode: Achttiende eeuw

Geschonken door

Hermanus Johannes Krom

Specificaties

Gerelateerd

Planetarium

Stukken over het planetarium van Van de Perre

Silhouet Hermanus Johannes Krom (1738-1804)