Stukken planetarium

Stukken over het planetarium van Van de Perre
Periode: Achttiende eeuw

Geschonken door

Hermannus Johannes Krom

Specificaties

Gerelateerd

Kort ontwerp eener beschryving van het planetarium, staande in het Museum Medioburgense ... / door Herm. Io. Krom

Planetarium

Portret Johan Adriaen van de Perre (1738-1790)

Silhouet Hermanus Johannes Krom (1738-1804)