Dossier: Brief uit Parijs

Parijs 20 November 1765

Mijn Heer en Hoogge-agte Vrind!

Hoe gaarne gewenst had UEd eerder berigten van mijne komst in deze nieuwe waereld te geven, is zulks door menigvuldige bezigheden tot nog toe onmogelijk geweest; thans hebbe d Eer UEdle nogmaals voor UEdles addressen minzaam te bedanken; hopende d’een of d’ander tijd in staat te zijn UEd zulks te recompenseeren.|
Over Gend, Rijssel, Arras, Amiens, Rouaan te Parijs gearriveerd zijnde hebbe al het t merkwaardige voor t grootste gedeelde bezigtigd en t zedert den 4den November s’morgens het verband in L Hotel dieu, de lessen van dheer Sabatier in d’invalides, en die van dheer Levret in de vroetkunde met veel vermaak bijgewoond; in L Hoteldieu heeft dheer Moraud gepasseerde zaturdag 4 kinderen van de steen gesneden, en een luxatie van t os femoris tragten te reduceeren, dog t zelve is naa verscheide reizen, vrugteloos afgeloopen; naa mij berigt is, zal dheer Moraud voorzeide luxatie in dezelve staat laaten berusten.
Wijl het hof zig tegenswoordig nog te Fontaine bleau bevind, hebbe UE letteren aan d’heer Renard niet kunnen overhandigen, die van dheer La Mothe welke zig te Bordeaux bevind zijn onder couvert van Mad Caron reeds bezorgt.
Niets zal mij aangenaamer zijn dan UEdle hier ter plaats in t een of ander van dienst te konnen zijn: mijn woonplaats is ten huize van Mad: Caron (rue de Noyers) – Naa mij in UEdles vrindschap aanbevolen, en UEdles beminde van mijn respect verzekert te hebben ben ik met alle Hoogagting, Mijn Heer Hoogge-agte Vrind
UEDLsDWDien: s Vrind Samuel de Wind

Adres:
Mijn Heer
D Heer N.N. Galandat, Heel- en Vroedmeester te Vlissingen

Transcriptie J. de la Hayze

Het verslag van deze reis is te vinden in Hs 8003.d.1.

Gerelateerd

Journaal reis naar Frankrijk

Hs 8003.dl.1

Brief van Samuel de Wind sr

Hs 4690

Gerelateerd

David Henri Gallandat

G1599

Samuel de Wind Sr.

G1807

Gerelateerde dossiers

Journaal van mijn reis door Vrankrijk

Een reisje door Duitsland in 1862

Bericht uit het leger van Napoleon (1)

Bericht uit het leger van Napoleon (2)

Herinnering aan Mr. S. de Wind

Napoleon in Middelburg en Domburg in mei 1810

Wat vermag een vrouw

Beterschap

In dienst van de Garde Impériale

Een reisje naar Axel

Proeven met stinkhout

Reisje over de Surinamerivier in 1816

Londen in 1790/1791